Kada analiziramo graf gibanja (s-t graf) vidimo da se prvih 5 sekundi put jednoliko povećava, pa zaključujemo da se tijelo giba jednoliko po pravcu što znači da mu je brzina konstantna. Nakon toga krivulja postaje horizontalni pravac što znači da se prijeđeni put tijela ne povećava. Ako se put tijela ne povećava to znači da tijelo miruje. Nakon toga izračunavamo prijeđeni put tijela za vrijeme gibanja od 3s 5s i 9 s na način da napišemo opće poznatu formulu za brzinu kod jednolikog gibanja: v=s/t i uvrstimo vrijeme te brzinu gibanja koju smo ranije izračunali iz jedne točke na pravcu, npr. t=5s, s=50 m. Tada smo dobili brzinu gibanja tijela u prvih 5 sekundi: v= 10 m/s.

0 komentara

Napišite komentar

Molimo prijavite se za komentiranje.