Imamo most duljine 80 m i duljinu kolone vojnika od 100 m. Potrebno je izračunati koliko dugo će taj most biti opterećen ako je brzina gibanja kolone v= 2m/s. Bitno je uočiti u ovom zadatku kada će most biti opterećen, on će biti opterećen od trenutka kada prvi vojnik stupi na most do trenutka kada zadnji vojnik odstupi s mosta. Ukupna duljina koju gledamo je duljina mosta i kolone vojnika. Pošto je brzina kolone zadana, možemo pomoću ukupne duljine i brzine izračunati vrijeme koliko će most biti opterećen, tako da podijelimo ukupnu duljinu s brzinom gibanja kolone.

0 komentara

Napišite komentar

Molimo prijavite se za komentiranje.