Naš zadatak je izračunati za koliko se vremena napuni rezervoar volumena 400 m^3 vodom koja utječe kroz cijev promjera d=120 mm brzinom v=2 m/s. Da bi smo to izračunali, najprije pogledajmo koliko litara vode padne svaku sekundu. Da bi smo izračunali koliko vode padne svaku sekundu, pogledajmo „valjak“ vode koji padne svake sekunde. Taj valjak predstavlja volumen koji će doći u svakoj sekundi. Volumen valjka se izračunava kao umnožak njegove baze i visine. Baza je krug koji izračunavamo pomoću promjera cijevi dok je visina valjka duljina koju voda prijeđe u jednoj sekundi. Da bi smo izračunali tu duljinu valjka, potrebno je pogledati brzinu gibanja vode, a ona iznosi 2 m/s što nadalje znači da je taj valjak visine 2 m. Nakon što napišemo ukupni volumen kao umnožak jediničnog volumena (volumen jednog valjka vode) puta vrijeme, možemo izračunati vrijeme tako da podijelimo ta dva volumena.

0 komentara

Napišite komentar

Molimo prijavite se za komentiranje.