Naš zadatak je pretvoriti mjerne jedinice. Pretvaramo kilometre na sat u metre u sekundi, km/h u m/s. Da bi smo došli do univerzalne formule za pretvaranje mjernih jedinica potrebno je izvesti formulu. Najprije moramo kilometre pretvoriti u metre, dakle jedan kilometar ima tisuću metara (1km=1000 m) i jedan sat i 3600 sekundi, jer svaki sat ima 60 minuta i svaka minuta 60 sekundi (1h=3600 s). Nakon toga stavimo u omjer naše vrijednosti i kada pokratimo dolazimo do sljedećega: kada pretvaramo kilometre na sat u metre u sekundi (km/h u m/s) onda dijelimo s 3.6 međutim kada pretvaramo metre u sekundi u kilometre na sat (m/s u km/h) tada množimo s 3.6.

0 komentara

Napišite komentar

Molimo prijavite se za komentiranje.