Opis i objašnjenje zadatka 1.22

Zadatak 1.22, u ovom zadatku izračunavamo brzine molekule nekog plina. Brzina se izračunava kao omjer prijeđenog puta i vremena, ali samo za situacije gdje je brzina stalna odnosno nepromjenjiva. Ovdje imamo zadani put s=6 m te vrijeme za koje prijeđe taj put t= 0.01 s odnosno stotinku sekunde. Potrebno je napisati poznate podatke a to su prijeđeni put i vrijeme zatim napisati formulu koju koristimo a to je: v=s/t nakon toga uvrstimo podatke i izračunamo brzinu molekule. Potrebno je obratiti pažnju u takvim zadacima na mjerne jedinice. Osnovna mjerna jedinica za brzinu je metar u sekundi (m/s) ali možemo koristiti i kilometar na sat (km/h), prema tome moramo pretvoriti kada je to potrebno mjerne jedinice da na kraju imamo ispravan odnos između mjernih jedinica. Naglasimo još jednom da je ova formula: v=s/t ispravna samo u situaciji gdje je brzina tijela konstantna.

Video objašnjenje – zadatak 1.22

0 komentara

Napišite komentar

Molimo prijavite se za komentiranje.